Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài

Ngày đăng: 21/10/2021 - 58754 - lượt xem

Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước/ vùng lãnh thổ đã giới thiệu đến bộ ngoại giao Việt Nam

Danh sách

Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và

Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của các nước/vùng lãnh thổ

đã giới thiệu đến Bộ Ngoại giao Việt Nam

(Cập nhật đến ngày 22/9/2021)

Nguồn Lãnh Sự Việt Nam

STT

Tên nước/vùng lãnh thổ

Tên/Loại giấy tờ

1

Cộng hòa Ba Lan

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

2

Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Thẻ chứng nhận tiêm chủng

3

Hàn Quốc

Giấy chứng nhận tiêm chủng

4

Cộng hòa Ca-dắc-xtan

Giấy chứng nhận tiêm chủng

Hộ chiếu tiêm chủng điện tử

5

Mông Cổ

Chứng chỉ du lịch quốc tế

6

Vương quốc Ô-man

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng

7

Vương quốc Thái Lan

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng

8

Ru-ma-ni

Chứng nhận tiêm chủng quốc gia

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (EU)

9

Nhật Bản

Giấy chứng nhận tiêm chủng

10

Niu Di-lân

Giấy chứng nhận tiêm chủng (xác nhận qua thư điện tử)

11

CHLB Bra-xin

Giấy chứng nhận quốc gia tiêm chủng vắc-xin Covid-19

12

CHXHCNDC Xri Lan-ca

Giấy chứng nhận tiêm chủng

13

Cộng hòa Séc

Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc gia

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

14

Vương quốc Ma-rốc

Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

15

Vương quốc Ả-rập Xê-út

Hồ sơ y tế tiêm chủng Covid-19

16

Cộng hòa Ác-me-ni-a

Giấy chứng nhận tiêm chủng

17

CHLB Đức

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Sổ tiêm chủng quốc tế

18

CHLB Nga

Giấy chứng nhận tiêm chủng

19

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Giấy xác nhận tiêm chủng của các vùng (Anh, Wales, Scotland và Bắc Ai-len)

20

Cộng hòa Áo

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)

21

Cộng hòa San Ma-ri-no

Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc gia

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

22

CHDCND Lào

Giấy chứng nhận tiêm chủng

23

Cộng hòa Xinh-ga-po

Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

24

Vương quốc Bỉ

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

25

Vương quốc Tây Ban Nha

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

26

Vương quốc Đan Mạch

Giấy chứng nhận tiêm chủng

27

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Thẻ chứng nhận tiêm chủng

28

I-ta-li-a

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

29

Cộng hòa Bun-ga-ri

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

30

Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Giấy chứng nhận tiêm chủng (quốc gia)

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

31

Na-uy

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)

32

Thụy Điển

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

33

I-xra-en

Giấy chứng nhận tiêm chủng

34

Pháp

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

35

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Định danh tiêm chủng điện tử

36

Cộng hòa A-déc-bai-gian

Thẻ chứng nhận tiêm chủng

Chứng nhận khỏi bệnh Covid-19

37

Cộng hòa Ấn Độ

Giấy chứng nhận tiêm chủng

38

Liên bang Thụy Sỹ

Chứng nhận Covid (chứng nhận tiêm chủng, chứng nhận đã khỏi bệnh)

39

CHND Trung Hoa

Giấy chứng nhận tiêm chủng

40

Cộng hòa Hồi giáo Pa-ki-xtan

Giấy chứng nhận tiêm chủng

41

Ai-len

Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

42

Cộng hòa Hy lạp

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

43

Nhà nước Cô-oét

Giấy chứng nhận tiêm chủng Sars-Cov-2

44

Cộng hòa Cô-lôm-bi-a

Giấy chứng nhận tiêm chủng

45

Vương quốc Hà Lan

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

46

Ô-xtơ-rây-li-a

Giấy chứng nhận miễn dịch

47

Cộng hoà Phần Lan

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

48

Đài Loan (Trung Quốc)

Thẻ ghi nhớ tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Giấy chẩn đoán

Sổ tiêm chủng quốc tế (Sách vàng)

49

Hung-ga-ri

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (EU)

50

Cộng hoà Bê-la-rút

Giấy chứng nhận tiêm chủng

51

Vương quốc Cam-pu-chia

Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Bộ Y tế ban hành)

Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Bộ Quốc phòng ban hành)

52

CHDCND An-giê-ri

Thẻ chứng nhận tiêm chủng Covid

53

Ca-na-đa (đề nghị rút khỏi danh sách)

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19

53

Cộng hoà In-dô-nê-xi-a

Chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19

54

CHDC Liên bang Nê-pan

Chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19

55

Liên bang Mê-hi-cô

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19

56

Bô-li-vi-a

Giấy chứng nhận tiêm chủng

57

Cộng hoà Crô-a-ti-a

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

Chứng chỉ chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 kỹ thuật số (EU)

58

Cộng hoà Ai-xơ-len

Giấy chứng nhận tiêm chủng

59

Cộng hoà Bồ Đào Nha

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

60

Tuốc-mê-ni-xtan

Chứng nhận tiêm chủng

61

Nhà nước Pa-le-xtin

Giấy chứng nhận tiêm chủng

62

Nhà nước Ca-ta

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

63

Nhà nước Li-bi

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

64

Cộng hòa A-rập Ai Cập

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

65

Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te

Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

66

Vương quốc Đan Mạch

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

67

Cộng hòa Phi-líp-pin

Giấy chứng nhận tiêm chủng

68

Ma-lai-xi-a

Chứng chỉ tiêm chủng điện tử

69

Công quốc Lúc-xăm-bua

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số (EU)

70

Cộng hoà Ác-hen-ti-na

Chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

71

Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni    

Chứng nhận tiêm chủng

 

1. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (1-10)
2. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (11-20)
3. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (21-30)
4. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (31-40)
5. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (41-50)
6. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (51-61)
7. Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của các nước_vùng lãnh thổ (62-72)

Các bài viết cùng chuyên mục

Cuộc vận động thiết kế áo dài chủ đề "Tự Hào Áo Dài Việt Nam"

Cuộc vận động thiết kế áo dài chủ đề "Tự Hào Áo Dài Việt Nam"

Hội LHPN Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức phát động Cuộc vận động thiết kế áo dài với chủ đề “Tự hào Áo dài Việt”

17 đặc sản Nghệ An làm say lòng du khách

17 đặc sản Nghệ An làm say lòng du khách

Vốn nổi tiếng là mảnh đất đầy nắng gió nhưng lại vô cùng đẹp đẽ với phong cảnh hữu tình, ẩm thực xứ nghệ và ân tình của con người xứ Nghệ.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh số 51/2019/QH14

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13

Bài viết liên quan

  0964353355
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-giay-chung-nhan-tiem-chung-va-giay-xac-nhan-khoi-benh-covid-19-cua-nuoc-ngoai","lang":"2","cattype":"0","catid":"14","catroot":"12","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}