Vitravel

Điểm khởi hành

Điểm đến

Ngày khởi hành

Thời gian

Thoát tìm kiếm
Thoát tìm kiếm

Tìm khách sạn

Ngày nhận phòng

Ngày trả phòng

Số đêm

Thoát tìm kiếm
Thoát tìm kiếm
 • Người lớn
  -
  1
  +
 • Trẻ em (2<12 tuổi)
  -
  0
  +
 • Trẻ em (<2 tuổi)
  -
  0
  +

Quy định về Giấy Phép Lao Động

Giấy phép lao động là gì? Những quy định về Giấy phép lao động.

Văn bản xác nhận chuyên gia cấp giấy phéo lao động

Văn bản xác nhận chuyên gia mẫu trong việc cấp giấy phép lao động cho chuyên gia.

Cấp giấy miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện dự án ODA

Thủ tục cấp giấy miễn giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật cho người nước ngoài thực hiện dự án ODA

Các trường hợp không thuộc diện cấp Giây phép lao động

Các trường hợp được miễn Giấy phép lao động, quy định tại điều7 nghị định 11/2016/NĐ-CP

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Danh sách 11 ngành nghề Việt Nam ra nhập WTO

Danh sách 11 ngành nghề Việt Nam ra nhập WTO, cấp miễn giấy phép lao động, 11 ngành nghề dịch vụ miễn giấy phép lao động, cáp lại giấy miễn giấy phép lao động.

Cấp mới giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành

Công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành là người nước ngoài tại Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động là lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp miễn Giấy phép lao động

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Cấp giấy phép lao động cho Nhà Quản lý

Cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý: Nhà quản lý gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc và cấp phó của người đứng đầu doanh nghiệp (Có ghi trong điều lệ doanh nghiệp).

Giấy phép lao động cho giáo viên

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp mới, gia hạn Giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài.

Gia hạn Giấy phép lao động

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

1
{"link":"3","catid":"22","cattype":"0","lang":"2","catroot":"20","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1"}